www.mdejongh.com


Post van den Neder-Rhijn.
De Post van den Neder-Rhijn. Nr 1-614. [En:] De Post van den Neder-Rhijn. No. 615-624. Behelzende een naauwkeurig historiesch verhaal van het gebeurde binnen deze Republiek, sedert de omwenteling van 1787 tot de Revolutie van 1797. Onpartijdig samengesteld. [En:] Bijlagen tot de Post van den Neder-Rhyn ... I-XXIV. stukken. [En:] Informatien wegens de plunderingen en geweldenarijen van de militie te Hattem ... [En:] Grondig en volledig register over de zes laatste deelen van de Post van den Neder-Rhijn.
Utrecht, Gisbert Timon van Paddenburg 1781-98.
Samen 16 delen. Met gegraveerde titels voor de 12 delen van de ‘Post'. Contemp. half leer, enkele minimale onvolkomenheden aan de banden maar een fraaie set. Ex-libris op binnenzijde voorplat. Van de delen 2 en 9-12 ontbreken de inhoudsopgaven.
€ 1250


      


Een complete reeks, afgezien van het register over de eerste zes delen, maar met de bijlagen en het zeldzame vervolgdeel (186p.), van het belangrijkste patriottische tijdschrift, uitgegeven door Pieter 't Hoen (1745-1828).