www.mdejongh.com


[CAPELLEN TOT DEN POL, Joan Derk van der (1741-1784)]
Aan het volk van Nederland.
[Zonder plaats 1781.]
76p. Iets gerafeld blauw omslag, naaiwerk zwak.
€ 450

Eerste druk? Het beroemde pamflet dat het begin van de patriottenbeweging inluidde, een heftig betoog tegen de stadhouder Willem V en het nepotisme van de regenten. Adriaan Loosjes in zijn boekje over dit pamflet onderscheidt op grond van kleine typografische verschillen drie drukken met datum 1781. Deze druk voldoet aan de kenmerken van zijn A, door hem beschouwd als de oorspronkelijke uitgave ‘omdat zij de meest correcte is ... nadruk onderstelt behoefte en daarom haast'. Volgens Knuttel was hij daar later minder zeker van en achtte hij het mogelijk dat dit een verbeterde nadruk is.
*A.Loosjes, Een krachtig libel, 1886, p.30, A. Knuttel 19864. W.P.C.Knuttel, Verboden boeken 423.